First Year B.S.C – I.T [Mumbai University]

F.Y B.S.C – I.T Semester I & II
F.Y – I.T (REV-16) Syllabus AY 2016-17

Second Year B.S.C – I.T [Mumbai University]

S.Y B.S.C – I.T Semester III & IV
S.Y – I.T (REV-16) Syllabus AY 2017-18

Third Year B.S.C – I.T [Mumbai University]

T.Y – I.T Semester V & VI
T.Y – I.T (REV-16) Syllabus AY 2018-19